Okey Oyunu

Okey; dikdörtgen taşlar, taşları dizmek için istekalar ile oynanan bir şans, mantık ve hafıza oyunudur.

Posted by osi on 2020-09-21 20:25:58

Okey Oyunu Nasıl Oynanır ?

En yaygın versiyonunda iki sette toplam 106 adet taş vardır. Taşlar, 1'den 13'e kadar numaralandırılmış olarak dört ayrı renge (kırmızı, sarı, siyah ve mavi) ayrılmıştır. Her sayıdan ikişer adet bulunmaktadır. Bunların yanında tüm taşlar içinde toplam iki tane 'sahte okey' ismi verilen taşlar bulunmaktadır. Oyun başlangıcında bir oyuncuya 15, diğer üç oyuncuya 14 taş verilir. Elinde 15 taş olan oyuncu oyunu başlatır ve taş atar. Oyuncular her bir döngüde masadan veya dizili haldeki taşlardan bir adet taş alarak ve istekasından bir adet taş atarak ellerini bitirmek için çalışırlar. Yere atılan taşlar diğer oyuncular tarafından görülür (yere atılan taşlar üst üste konulur ancak bir oyuncu çifte gittiğini söylerse bütün taşlar açılır) . Oyun sıkıştığı zaman elinde okey olan oyuncu gerçek okeyi yere atıp yansın okey diyebilir.Sahte okey taşı ile masada açılan okey yan yana per 'de kullanılamaz. Ancak hiç kimse birbirinin istekasındaki taşları göremez.

Oyun saat yönünün tersine doğru (soldan sağa doğru) şekilde oynanır. Sırası gelen oyuncu solundaki oyuncunun attığı taşı alabilir veya ortadaki desteden bir taş çekebilir. Daha sonra elinde işe yaramayacağını düşündüğü taşı sağındaki oyuncuya atar. Oyunculardan birisi eli bitirinceye kadar bu böyle devam eder.

Okey Oyun Başlangıç

Taşlar karıştırılıp her bir oyuncuya 14’er taş verilir. İlk oyuncuya bir taş fazladan verilir ve 15 taşla başlatılır. Fazla taş hangi oyuncuya verildiyse o oyuncu oyuna başlar. Oyuncular kendilerine dağıtılan taşları önlerindeki istekaya dizerler. Geriye kalan taşlar, rakam kısmı masaya gelecek şekilde üst üste dizili olarak masanın ortasına konur. Ortada dizili taşların üzerinde yer alan taşın bir üst değeri okey taşıdır. Okey taşı her eksik taşın yerine kullanılabilmektedir.
Oyun, ilk oyuncunun istekasındaki işine yaramadığını düşündüğü bir taşı sağındaki oyuncuya atmasıyla başlar. Amaç aynı renkli taşları sıraya dizmek ya da aynı sayılı taşların farklı renklerinden grup yapmaya çalışmaktır. Benzer renkte birbirlerini takip eden en az üç taş ve farklı renklere sahip olan aynı sayıdaki en az üç taş per olarak kabul edilir. Üç taştan bir tanesi eksik olsa bile yerine okey taşı kullanılarak per bu şekilde tamamlanabilir. Oyun sırası gelen oyuncu bir önceki oyuncunun attığı taş işine yarıyorsa yerden alabilir, aksi halde ortadan bir taş çeker. Daha sonra istekasında işe yaramayan taşı yandaki oyuncuya atar. Böylece elindeki perlerin toplamı 14 olana kadar oyun devam eder. İstekasındaki perlerin toplamı on dörde ilk ulaşan oyuncu elindeki fazla taşı ortaya atarak oyunu kazanmış olur.
Okey oynunda, normal bitme, çifte bitme ve okey atarak bitme şeklinde üç farklı bitiş şekli bulunur. Normal bitişte Bir dizilişin per olabilmesi için üç uygun taşın yan yana dizilmesi gerekir. Diğer taşlardan farklı bir desene sahip olan, üzerinde herhangi bir numara yazılmamış iki sahte okey taşı mevcuttur. Bu taşlar oynanan elin başında "okey taşı" olarak belirlenmiş taşın yerini alabilirler. Gerçek okey taşı her boşluğu doldurabilirken; sahte okey taşı sadece okey taşının tekabül ettiği numaraların yerini doldurabilmektedir. Oyuncu aynı rakımdan iki çift olmak üzere toplamda yedi tane çift yaparsa oyunu çift bitirmiş olur.

Okey Oyunu Normal Diziliş

Oyuncunun elindeki on dört taş, en az üç taştan oluşmak koşuluyla, doğru perlere (gruplara) ayrılmalıdır. Normal dizilişte iki farklı per mevcuttur.

Grupta yer alan tüm taşlar aynı değerde ancak farklı renklerde olmalıdır. Bu grupta üç ya da dört taş yer alır.

5 5 5 veya 8 8 8 8

Gruptaki tüm taşlar aynı renkte ve birbirini sırayla takip eden sayılardan meydana gelmelidir. Bu grupta en az üç taştan oluşmalıdır.

1 2 3 veya 6 7 8 9

13 numaralı taştan sonra 1 numaralı taş konulabilir , fakat bu taştan sonra 2, 3, 4 gibi üst sayı taşlar konamaz.

11 12 13 1

Okey Oyunu Çifte Gitme (Diziliş)

Oyuncu elinde bulunan taşlardan, her biri aynı değerde ve renkte yedi adet çift taş dizmelidir.

Elde edilen çiftler, eşler arasında en az birer boşluk olacak şekilde ıstakaya dizilir, elde kalan on beşinci taş masanın ortasındaki destenin üzerine bırakılarak oyun bitirilir.

44 55 1313 44 11 33 1111

Okey taşı nedir ?

Rengi gösterge taşıyla aynı, sayısı ise gösterge taşının bir fazlası olan taşa okey yada joker taşı denir. Örneğin gösterge taşı 3 ise, okey taşı (kısaca okey denir) 4 olmalıdır. Özel bir durum olarak gösterge taşının numarası 13 ise okey taşının numarası 1 olur. Örneğin gösterge 13 ise okey 1 olur.Okey taşı önemli bir taş olduğundan diğer taşlardan kolaylıkla ayırmak ve yanlışlıkla yandaki oyuncuya atılmasını önlemek için genelde ters çevrilir. Okey taşı, istenilen herhangi bir taş yerine joker olarak kullanılabilir. Yanlışlıkla okey taşı atarsanız, sırası gelen rakip taşı alabilir. Ancak rakibin taşı kendisinin fark etmesi ve alması gerekir. Başkaları tarafından taş yerden alınamaz. Okey taşı atan kişinin farkına vararak, okey taşının rakibin eline vurarak almaya çalışmak diskalifiye sebebidir. Yerden alınan taşta da rakibin veya eşinin söylemesi durumunda okey iptal edilir.

Sahte okey nedir ?

Sahte okey taşının herhangi bir sabit bir rengi ve sayısı yoktur. Sahte okey taşı, joker olarak kabul edilen okey taşının yerini alır. Örneğin gösterge 6 ise okey taşı 7 olur ve 7 taşına sahip olan kişi bu taşı istediği taşın yerine kullanabilir. 7 taşı joker olarak kullanıldığı için sahte okey taşı da 7 olarak kullanılabilir. Örneğin gösterge 2 ise 3 okey (joker) olur, sahte okey ise 3 olarak kabul edilir ve sahte okey yalnızca 3 taşı yerine kullanılabilir. Sahte okeyin rengi ve tasarımı üretimine göre farklılık göstermektedir. Üzerinde değişik simgeler yer almaktadır.

Okey gösterge kuralı nedir ?

Gösterge kuralı oyuncular oyuna başlamadan anlaşarak isteğe bağlı uygulanır. Yeni bir el başladığında, elinde gösterge taşının aynısı olan oyuncu oynama sırası geldiğinde bu taşı gösterir ve kasadaki miktarın yarısını kazanır. Gösterge yapmak için eldeki taşı ortadaki gösterge taşının üzerine çekerek bırakmak gerekir. Gösterge diğer oyunculara bir puan cezası olarak yansıtılır.

Okey Puanlama Sistemi

Puanlamaya seçilen herhangi bir sayıdan başlanabilir. Herkesin başlangıç puanı olarak bu sayı kabul edilir. Daha sonra puanlama sistemine göre puanlar düşmeye başlar. Oyun, oyunculardan birinin puanı sıfır olana kadar devam eder. Puan düşme işleminde el bitiren oyuncunun puanı sabit kalır ve diğer oyunculardan bitiş türüne göre puan eksiltilir. Başlama sayısı olarak yaygın biçimde 20 sayısı kabul edilir.
Her bitiş türünün farklı bir puan değeri vardır. ‘Normal bitiş’ için 2 puan, ‘gösterge yapma’ için 1 puan, ‘çiftten bitme’ için 4 puan. Bitişte kullanılan taş okey taşı ise düşülen puanlar 2 ile çarpılır.
Ayrıca oyun düşmeli olarak da oynanır. Düşme sayısı oyuncular tarafından belirlenir. Örneğin düşme sayısı 20 olduğunda, her elin normal bitişinde biten kişiden 2 puan düşülür. Ortaya okey atılırsa 4 puan düşülür. Bu şekilde 0 puana ilk ulaşan oyuncu kazanmış olur.

Okey Bitiş Türleri

Bitiş türü, el bitiminde kullanılan taşa (fazla taş) göre ve taşların dizilimine göre belirlenir. Şimdi aşağıda tüm bitiş türlerine bir bakalım

Okey Normal Bitiş

Bitişte kullanılan taş sıradan bir taş ise normal bitiş sayılır. Puan değeri 2'dir.

Okeyli bitiş

‘Okey dışarı’'da denir. Bitişte destenin üzerine bırakılan taş Okey taşı ise oyuncu okey atmış sayılır. Elin puan değerini 2'ye katlar.

Okey Çifte Gitme (Bitiş)

Taşların dizilimi çiftlere göre yapılmışsa; yani istekadaki her taşın bir çifti varsa, oyuncu çiftten bitmiş sayılır. Puan değeri 4'tür. Çifte gitmeyi belirtmek zorunda degildir.

Okeuy göstergeyi çifte bağlama

Oyunun başlangıcında göstergenin çifte bağlanabileceğine karar verilirse, gösterge yapan bir kişi çifte giderken elindeki göstergeyi çifti varmış gibi kullanabilir. Bunun için; çiftten biteceği zaman gösterge taşını yerdeki göstergenin üzerine bırakır ve oyun bir tur döndükten sonra yerdeki gösterge taşı ile kendi göstergesini istekasına koyar ve göstergenin çiftini de tamamlamış olur böylece çiftten bitebilir.

Çift okey atma ve tur dönme

El bitiren oyuncunun elinde iki tane okey olması halinde, bu okeylerden birini atmışsa (okey dışarı), tercihine bağlı olarak eli bitirmeyip ikinci okeyi de atmaya çalışabilir. Bunun için; birinci okeyi yere bırakır ve tur dönmeye devam eder. Bu tur dönerken oyuncular ( tur diyen oyuncu hariç) yere atılan taşları alamazlar sadece ortadaki taş kümesinden taş alabilir. İkinci okeyi de atabilecek duruma geldiğinde onu da destenin üzerine bırakır ve böylece çift okey atmış olur. Eğer ikinci okeye dönerken başka bir oyuncu el bitirirse, birinci okey de boşa gitmiş (yanmış) olur. Çift okey normal okeyin iki katı puan değerine sahiptir. Yani elin puan değerini 4’e katlar. Birinci okey taşını attıktan sonra ikinci okeyi de atmak zorundadır.

Okey renge bitme

El bitiren oyuncunun bütün taşları aynı renkteyse oyuncu renkten bitmiş olarak kabul edilir. İki tür renkten bitme vardır.
Sıralı renk bitme

Bütün taşlar aynı renkte ve 1’den 13’e kadar sıralı ise sıralı renk yapılmıştır. Bu durumda puanlar ne olursa olsun tüm oyuncuların hepsi sıfıra düşülür ve oyun biter.

12345678910111213

Sırasız renk bitiş

Bu bitiş türünde ise bütün taşlar aynı renkte ve sıralı bir biçimdedir ama bazı taşlar ikişer tane olduğundan sırasız renk yapılmıştır ve sekiz puan değerindedir.

12340045678008910111213

Renkli (sayılı okey) bitiş

Oyunculardan birisi el bitirdikten sonra, diğer oyuncular ıstakalarını açar ve ellerinde seri yapmadıkları taşlar (işe yaramayan taş veya ıskarta taş) değerlendirilir ve her birinin sayıları toplanarak o oyuncuya ceza puanı yazılır. Oyuncu çifte giderse ceza puanı da ikiye katlanır. Yerdeki taş kırmızı veya siyah ise ceza puanları da ikiye katlanır.
Okey nasıl oynanır detaylı anlatım video

Çanak Okey Oyunu

Çanak okey oyunu, normal okey oyunu ile oldukça benzeşen, sadece küçük farkları olan bir okey oyunudur. Çanak okey oyunuda normal okey gibi, 4 kişi ile oynanmaktadır. Oyun için 106 okey taşı, 4 adet isteka ve bir adet zara ihtiyaç vardır. Bu oyunda farklı olarak, çanak sistemi vardır.

Çanak Sistemi Nedir ?

Bu oyunda ele başlamadan önce, taşları dağıtan kişi, masanın değerine göre ortaya fazladan para ya da herhangi başka bir ödül koyar ve bu ödül orada birikir. Bu sistem çanak sistemidir. Bir oyuncu okey taşını atarak oyunu bitirdiğinde ya da çifte giderken oyunu bitirdiğinde, normal kazancının yanında, çanakta birikmiş olan ödülü de kazanır. Bu ödül sistemi, çanak okey oyunu ile normal okey oyunu arasındaki farktır.

Çanak Okey Oyunu Nasıl Oynanır ?

Oyuna başlamadan önce, taşlar karıştırılır, beşli gruplar halinde yan yana dizilir. Daha sonra, bir kişi taş dağılımını yapması için seçilir ve zar ile arka arkaya iki atış yaparak önce hangi gruptan taş seçeceğini, sonra o gruptan hangi taşı seçeceğini belirleyerek oyundaki gösterge taşını belirler. Gösterge taşı belirlendikten sonra, o taşta yazan sayının bir üst sayısı (gösterge taşı ile aynı renkte olacak), okey taşı, yani oyunun en önemli taşı olur.
Çanak okey oynunda taşı belirlendikten sonra, bir oyuncu taşları dağıtmaya başlar. Oyunu başlatmasına karar verilen oyuncuya 15 taş verip, diğer oyunculara 14 taş verir. 15 taşı olan oyuncu, elindeki taşları istekaya istediği şekilde dizdikten sonra, bir taşı seçer ve sağında bulunan oyuncuya verir. Taşı alan oyuncu, bu taşı kullanabilir veya ortada bulunan taşlardan birini alabilir. Daha sonra dizilimini istediği şekilde düzenleyip, elindeki fazla taşı sağındaki oyuncuya verir. Oyun şekilde devam eder.

Bu yazıda şimdiye kadar normal okey oyunundan bahsettik. Oldukça benzer olan 101 okey oyunuyla alakalıda bir blog yazımız mevcut. buraya tıklayarak ilgili yazıya ulaşabilirsiniz.

Okey tasları görseliOkeyde dağıtılan tüm taşlar görselde dizili şekilde gösterilmektedir